אתה נמצא כאן: מידע עסקי תוכנית כסף חכם להקמת פעילות שיווקית בדרום קוריאה

תוכנית כסף חכם להקמת פעילות שיווקית בדרום קוריאה

Foreign-Trade-Administration-Israelמינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה באמצעות מערך כלי סיוע לתעשייה השיק תכנית סיוע לתעשייה בשם "כסף חכם" אשר מטרתה להשיג גידול בהיקף המכירות של חברות ישראליות בשווקים הבינלאומיים. ניתן לעשות שימוש בתוכנית זו לצורך כניסה לשוק הקוריאני ופיתוח היכולות השיווקיות של החברה בשוק זה תוך שימוש ושכירת שירותים של חברות פיתוח וייעוץ עסקי המתמחות בשוק הקוריאני.

חברה שמבקשת להשתתף בתכנית לצורך כניסה לשוק הקוריאני, נדרשת להגיש הצעה מעמיקה וממוקדת הכוללת תוכנית שיווקית. לאחר שהשתתפותה בתכנית תאושר, תזכה החברה לסיוע כספי ולווי מקצועי ע"י יועץ שיווקי, מערך הנספחים המסחריים של משרד הכלכלה וגופים מקצועיים שיסייעו לה ליישם את תכניתה. חברה שמעוניינת יכולה לעשות שימוש בתוכנית גם עבור כניסה למדינה נוספת.

מי יכול להשתתף בתוכנית בנוגע לשוק הקוריאני?
חברות ישראלית שתקרת מחזור המכירות השנתי שלה הינה עד 200 מיליון ש"ח, והיא בעלת היקף יצוא שנע בין 100 אלף דולר ל-250 אלף דולר ארה"ב (קיימים חריגים) באחת מהשנתיים הקלנדריות שקדמו לתכנית, תזכה לתמיכה של עד 50% מההוצאות המוכרות.

Smart-Money-Korea-KOISRAphoto:TaxCredits.net


מהי מהות התמיכה בחברות?
היקף התמיכה הכספי המרבי לו תזכה כל חברה הוא עד 500,000 ש"ח (בין אם תאושר דרום קוריאה כמדינת יעד או שתי מדינות) אשר יהוו לכל היותר 50% מתקציב מימוש התכנית.
התכנית תכלול אבני דרך על פי לוחות זמנים מוגדרים לפרק זמן של 24 חודשים. התקציב יכלול הוצאות כספיות המיועדות לפעילויות השיווק של החברה בשוק הקוריאני על פי סעיפים המוגדרים להלן (לא כולל טיסות):

 1. יעוץ והקמת מערכי שיווק ומכירות בשוק הקוריאני
  • ייעוץ ופיתוח עסקי בשוק המקומי
  • יועץ מקומי בשוק היעד למטרות שיווק, מכירות ופיתוח עסקי.
  • הקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל (הקמת משרד מכירות/שיווק)
  • שכירת משרדים ומרכזי הפצה בחו"ל.
  • שכר עובד בחו"ל - תשלום למנהל המשרד/למנהל השיווק בחו"ל, עד 40% מסכום הסיוע לתקופה.
 2. למידה והתמחות בשוק הקוריאני
  • איסוף מידע - חקר שוק בשווקי חו"ל, מידע עסקי – שכירות חברות המתמחות בשוק הקוריאני לאבחון פוטנציאל עסקי, עריכת סקרי שוק ואספקת מידע עסקי.
  • הכשרה מקצועית - הוצאות הכשרה ייעודיות לקידום הייצוא בשוק הקוריאני אשר מצריכות מיומנויות ייחודיות לפעולה בו.
 3. פרסום ושיווק מקוון בשוק הקוריאני
  • הכנת קטלוגים בשפה הקוריאנית.
  • עיצוב האריזה לשם התאמת המוצר ליצוא לשוק הקוריאני והדרישות הרלבנטיות בו.
  • פרסום בעיתונות מקצועית ואמצעי מדיה שונים בשפה הקוריאנית.
  • הפקת סרטי פרסום לקידום השיווק בשווק הקוריאני.
  • הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר לרבות דוגמיות ואמצעי המחשה.
  • הקמת אתר אינטרנט בשפה הקוריאנית המותאם ומעוצב בהתאם למקובל בשוק הקוריאני.
  • הקמת מערך שיווק אינטרנטי ברשת האינטרנט הקוריאנית ובכללו, webinar ,SEO, קמפיינים, פרסום ממומן, פיתוח תוכן שיווקי, קידום ברשתות חברתיות וכיוצב'.
  • הכנת קטלוג ממוחשב.
 4. תערוכות והדגמות המוצר בשוק הקוריאני
  • השתתפות בתערוכות וכנסים בדרום קוריאה (לא כולל טיסות)
  • השתתפות בירידים, פורומים, משלחות ובמפגשים מקצועיים בדרום קוריאה.
  • סדנאות וכנסים מקצועיים בישראל לסוכנים, מפיצים וקניינים מהשוק הקוריאני, לרבות ועידת וידאו.
  • הצגת המוצר ברשתות קמעונאיות מובילות בדרום קוריאה.
  • הקמת מתקן הדגמה מסחרי אצל שותף דרום קוריאני.
 5. רישום וייעוץ משפטי, תקינה וביטוח
  • רישום פטנט אצל רשם הפטנטים הדרום קוריאני.
  • רישום סימני מסחר ושמות מסחריים בדרום קוריאה.
  • הוצאות תקינה מוצר בדרום קוריאה, לרבות קבלת אישורי התאמה ורישיונות לדרישות תקן וטיב.
  • ייעוץ משפטי בדרום קוריאה הקשור לפיתוח השיווק בשוק הקוריאני.
  • ביטוח סיכוני סחר חוץ – תקרת המענק לסעיף זה תעמוד על 5% מהתקציב המאושר.

לחברה שתשתתף בתכנית, תינתן האפשרות לשעות ליווי נוספות של יועץ שיווקי מקצועי בהיקף של עד 30 שעות, שיסייע לה בהצלחתה בתכנית. במהלך חיי התכנית, תלווה החברה באופן שוטף ע"י יועץ שיווקי שיעזור לחברה להתקדם באבני הדרך והמטרות שהציבה לה, מערך הנספחים המסחריים של משרד הכלכלה וגופים מקצועיים נלווים שייסיעו לה.

תמלוגים
חברה שהיקף הייצוא שלה לשוק הקוריאני יגדל בכל אחת מ- 5 השנים מתום קבלת הסיוע בתכנית, בשיעור של 50% או ב-250,000 דולר ארה"ב (הנמוך מבניהם), תהא חייבת בתשלום תמלוגים בשיעור 3% מהיקף גידול היצוא במדינת היעד, במשך 5 שנים לכל היותר או עד להחזר סכום הסיוע שניתן לחברה מן התוכנית בצמוד למדד.

Gwanghwamun Square Seoulphoto:Flickr - travel oriented

תהליך הבקשה והיישום של התכנית

 • הגשת בקשה להשתתפות בתכנית הכוללת הצעה לתכנית שיווקית לשוק הקוריאני
 • בדיקת פרטי הבקשה והשלמת מסמכים נדרשים
 • בדיקת החברה לעמידה בתנאי הסף
 • בדיקת הבקשה על ידי בודק פיננסי שייתן חוו"ד לועדה על יכולתה הכלכלית של החברה
 • בחינת הבקשה על ידי יועץ שיווקי שייתן חוו"ד לוועדה בדבר עמידת החברה באמות המידה
 • חו"ד של הנספח המסחרי בדרום קוריאה עבור הוועדה מהיבט השוק הקוריאני
 • העלאת החברה לדיון בוועדה אשר תאשר או תדחה את הבקשה
 • במקרה של אישור, החברה תחתום על כתב התחייבות ותתחיל את יישום תוכנית הפעולה
 • החברה תלווה על ידי יועץ שיוקי שיסייע ויפקח על התקדמות בתכנית
 • החברה תגיש דו"ח התקדמות וביצוע בכל שלושה חודשים ודרישה להחזר ההוצאות שהוכרו לה
 • תשלום תמלוגים

חברת KOISRA הינה חברת הפיתוח העסקי היחידה בשוק הקוריאני המסוגלת לספק לחברות ישראליות את מגוון השירותים העסקיים והתמיכה המוכרים במסגרת תוכנית כסף חכם וכל זאת תחת קורת גג אחת. חברות שמעוניינות לפעול בדרום קוריאה בהתאם לתוכנית זו יחד עם KOISRA מתבקשות ליצור קשר עם מר אייל ממו בטלפון 03-3741182 (שלוחה 9) ובאמצעות האימייל: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .  

לפרטים נוספים אודות תוכנית כסף חכם ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה: http://economy.gov.il/InternationalAffairs/InternationalProjectsFinancing/MF/Pages/smartmoney.aspx