Site Title

You are here Home

מפתחת אפליקציות קוריאנית מעוניינת בשת"פ בתחום מיקום ותוכן לניידים

חברת פיתוח תוכנה דרום קוריאנית המפתחת אפליקציות למכשירים ניידים עם נוכחות אקטיבית בשוק התערוכות והכנסים, מעוניינת לאתר חברה ישראלית בעלת טכנולוגיות בתחום המיקום והתנועה וכן טכנולוגיות לשיתוף תכנים למכשירים ניידים, לצורך פרוייקט משותף במסגרת קרן קוריאה ישראל למחקר ופיתוח.

צרו עימנו קשר לקבלת פרטים נוספים