Site Title

You are here Business Data הבנק העולמי: דרום קוריאה דורגה במקום ה-8 בעולם בעשיית עסקים

הבנק העולמי: דרום קוריאה דורגה במקום ה-8 בעולם בעשיית עסקים

world-bank-logoמאז המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008-2009, משבר אשר פגע בין היתר גם בדרום קוריאה בשל היותה מעצמת ייצור וייצוא, ממשלת קוריאה פועלת באופן אינטנסיבי וזאת במגוון מישורים כדי לחזק את יציבותה של כלכלת דרום קוריאה.
במסגרת זו, קבוצת העסקים הקטנים בינוניים זוהתה כקבוצת מטרה אשר זקוקה להגנה וסיוע וזאת תוך מתן תימרוץ כלכלי אפקטיבי אשר יוביל למנוע של צמיחה מחודשת גם בעיתות משברים עולמיים ומקומיים.
השינויים שנעשו ועדיין נעשים מבוצעים הן ברמה המשפטית והן ברמה הבירוקרטית של משרדי הממשלה השונים וזאת במטרה להקל הקמה של עסקים וחברות חדשות וכן להפחית חסמים ומגבלות שונות על עסקים אלו. בין מגוון השינויים וההקלות ניתן למנות את העניינים הבאים:
  • העברת 85% מהשירותים הממשלתיים להיות נגישים דרך האינטרנט, בתצורת E-gov, דבר אשר ייקל בין היתר על רישום עסקים, תשלום מיסים והגשת דוחות מס, וכן קבלת היתרים בזמן קצר.
  • הפחתת מיסוי החברות משיעור של 22 אחוזים לשיעור של 20 אחוזים במדרגות ההכנסה הגבוהה, וכן הפחתה משיעור של 11 אחוזים ל-10 אחוזים עבור חברות ועסקים קטנים עם נפח הכנסות נמוך.
  • הקמה של מערך מכס מקוון UNI-PASS המאפשר לייצואנים וייבואנים לטפל בהצהרות מכס וטיפול בשאר טפסים ואישורים רלבנטיים מכל מקום בעולם ובכל שעה, ובכך למעשה קיצרו את ימי העסקים הנדרשים לביצוע פעולות מעין אלו מ-10 ימים ל-8 ימים בלבד.
  • חקיקה בתחום הממשל התאגידי שאפשרה הגנה טובה יותר לבעלי מניות המיעוט וכן איפשרה תביעות ייצוגיות כנגד החברה על ידי בעלי מניותיה.
  • חקיקה בתחום פשיטת הרגל אשר סיפקה כללים ושיטות להתמודד עם חברות ועסקים במשבר וכן סיפקה הגנה חזקה יותר לנושים אשר מלווים כספים לחברות במשבר. חקיקה מעין זו מסייעת לטיפול בחברות במשבר והחזרתן למסלול פעיל ורווחי.
  • הקלה בהליך רישום והקמה של תאגיד מסוג חברה בע"מ (Jusik Hoesa). חברות בע"מ הינה שיטת ההתאגדות הפופלארית ביותר בדרום קוריאה (מעל 90% מהתאגידים). עלות הרישום והתפעול של חברה בע"מ בהיבטים המשפטיים והחשבונאים ירדה מ17% ל-14.5% מההכנסה הממוצעת לנפש. במסגרת זו בוטלה הדרישה לחתימה של נוטריון על חלק ממסמכי ההקמה של החברה וכן דיווחים ותשלומי מס שונים ייכולים להעשות דרך האינטרנט. כמו כן, בוטלה הדרישה המקדימה להון עצמי מינמלי לצורך רישום החברה. בנוסף בתחילת שנת 2010, הוקמה מערכת מקוונת לרישום חברות (Start Biz Online) אשר מצמצת את מספר הטפסים להזנה מ-30 לטופס אחד מקוון אשר מועבר ל-6 רשויות הממשלה הרלבנטיות באופן אוטומטי ובכך מייתר את הצורך בנציג מקצועי (כגון עו"ד) לטיפול בהליך.
עדיין קיימים הרבה נושאים לטיפול ושיפור, אולם כבר עתה שינויים מעין אלו מקלים בפועל על עשיית עסקים בקוריאה. לפי מחקר בינלאומי מקיף הנערך מידי שנה על ידי הבנק העולמי ובו נבחנות מדינות על פי פרמטרים שונים בנוגע להקמה ותפעול עסקים, נמצא כי בשנת 2011 דרום קוריאה הועלתה למקום ה-8 בעולם (מתוך 183 מדינות), וזאת לעומת מקום 15 בשנה קודמת.  מבין מדינות ה OECD דרום קוריאה מוצבה במקום השישי ואילו מבין חברות הG20 היא דורגה במקום השלישי והמכובד.