Site Title

You are here Business Data אייל ויקטור ממו מונה כחבר בהנהלה הציבורית של מכון היצוא

אייל ויקטור ממו מונה כחבר בהנהלה הציבורית של מכון היצוא

IEI-new-logo

אנחנו שמחים לבשר על מינויו של עו"ד אייל ויקטור ממו, שותף מייסד בחברת KOISRA להנהלה הציבורית של ענף חברות הסחר והפיתוח העסקי הבינלאומי של מכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי ("מכון היצוא").

מכון היצוא הינו גוף ממשלתי-פרטי אשר הוקם בשנת 1958 תחת אחריות משרד התעשייה והכלכלה ומטרתו העיקרית היא לקדם את הייצוא התעשייתי של חברות ישראליות בשווקים הבינלאומיים. מכון היצוא מורכב מענפים מקצועיים שונים ובמסגרתם הוא פועל לאיתור הזדמנויות עסקיות בעולם, פיתוח שיתופי פעולה בינלאומיים וכן פעילויות ופרוייקטים שונים.

ההנהלה הציבורית במכון היצוא מורכבת ממומחים מהשוק הפרטי אשר מגיעים ממגוון תחומים ותעשיות. תפקיד ההנהלה הציבורית הוא לייעץ ולסייע לבעלי תפקידים במכון היצוא לבצע ולהגשים את מטרותיו.

חברת KOISRA הינה חברה רשומה במכון היצוא והיא אף מוגדרת כחברת פיתוח עסקי מאושרת לשוק הקוריאני, דבר המאפשר ליצואנים ישראלים להתקשר עם חברת KOISRA על בסיס תוכניות תמיכה של מכון היצוא.