Site Title

You are here Business Data קרן קוריאה ישראל - הסבב הראשון לקבלת מענק מחקר ופיתוח לשנת 2014 נפתח

קרן קוריאה ישראל - הסבב הראשון לקבלת מענק מחקר ופיתוח לשנת 2014 נפתח

koril-fundהסבב הראשון לקבלת מימון מקרן KORIL לפרוייקטים דו לאומיים משותפים בין דרום קוריאה לישראל עומד להסתיים וחברות המעונייניות להגיש בקשות למימון פרוייקטים נדרשות לעשות זאת לא יאוחר מיום 10 לפברואר 2014.

ניתן להגיש בקשה למימון לפרוייקטים דו-לאומיים משותפים, בהתאם לטבלה הבאה:

סוג הפרוייקט תקציב מקסימלי מימון מקסימלי תקופת פרוייקט
Feasibility Study $60,000 $30,000 3 חודשים
Mini-scale $200,000 $100,000 12 חודשים
Full-scale לא מוגבל $1,000,000 36 חודשים

היקף המימון מטעם הקרן הינו עד 50% וזאת בהתאם לציון הכללי של הפרוייקט כפי שנבחן על ידי צוות הבחינה של הקרן:

ציון כללי A B+ B B- C D
אחוז המימון של הפרוייקט 50% 45% 40% 35% 30% לא מתקבל
מימון מקסימלי $1,000,000 $900,000 $800,000 $650,000 $500,000 -

קרן קוריאה ישראל הוקמה בשנת 2001 והיא מנוהלת בשיתוף בין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הישראלי (תמ"ת) לבין המשרד לתעשייה וידע הדרום קוריאני (MKE), כאשר יושב ראש הקרן הינו המדען הראשי לישראל ואילו חברי ההנהלה הינם מטעם ממשלת דרום קוריאה. משרדה הראשי של הקרן נמצא בעיר סיאול, אך קיימת נציגות ישראלית רשמית במשרד התמ"ת.

חברות ישראליות המעוניינות לקבל פרטים נוספים אודות הזכאות למימון וכן חברות המעוניינות לאתר חברה קוריאנית מתאימה לצורך ביצוע וליווי פרוייקט משותף, מוזמנות לפנות אלינו.