Site Title

You are here Business Data קרן קוריאה ישראל לתמיכה במו"פ תעשייתי KORIL-RDF

קרן קוריאה ישראל לתמיכה במו"פ תעשייתי KORIL-RDF

korilאודות הקרן
בשנת 2001, ממשלת ישראל בשיתוף עם ממשלת דרום קוריאה הקימו קרן דו-לאומית לתמיכה במחקר ופיתוח משותף של חברות ישראליות ודרום קוריאניות - KORIL-RDF. תקציבה השנתי של הקרן עומד על 2 מיליון דולר (הסכום אמור להיות מוכפל ל-4 מיליון דולר בשנת 2012) בשנה, כאשר כל אחת מהמדינות מתקצבת מידי שנה את הקרן בסכום של מיליון דולר.

הקרן מנוהלת בשיתוף בין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הישראלי (תמ"ת) לבין המשרד לתעשייה וידע הדרום קוריאני (MKE), כאשר יושב ראש הקרן הינו המדען הראשי לישראל ואילו חברי ההנהלה הינם מטעם ממשלת דרום קוריאה. משרדה הראשי של הקרן נמצא בעיר סיאול, אך קיימת נציגות ישראלית רשמית במשרד התמ"ת.

מטרת הקרן
הקמתה של הקרן נעשתה מתוך הכרה בפוטנציאל הגלום שבקשר שבין תעשיות וטכנולוגיות ישראליות ודרום קוריאניות. דרום קוריאה ידועה בכוח הייצור שלה בעולם וזאת תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים. ממשלת קוריאה משקיעה עשרות מליארדים מידי שנה למחקר ופיתוח, וקצב צמיחת הכלכלה הקוריאנית הינו מהגבוהים מבין מדינות החברות ב-OECD. ישראל אשר גם היא חברה בארגון ה-OECD מוכרת בעולם בתעשיות ההייטק והטכנולוגיות המתקדמות שלה.
מטרתה של הקרן הינה לקדם שיתופי פעולה תעשייתיים בין חברות ישראליות לחברות דרום קוריאניות וכן לעודד פעולות ומייזמים משותפים למחקר ופיתוח (R&D), אשר יניבו טכונולוגיות ומוצרים חדשניים.

תוכנית המימון
המימון שמעניקה הקרן הוא עבור פרוייקטיי מחקר פיתוח משותפים בין חברות ישראליות וחברות קוריאניות וזאת עד לרף של 50% מעלויות הפרוייקט, סכום אשר יכול להגיע עד מיליון דולר, בהתאם לסוג והיקף הפרוייקט:

  • מענק היתכנות (Feasibility Study) - תקופת הפרוייקט היא עד 3 חודשים והמענק המקסימלי הינו עד 30 אלף דולר.
  • מענק לפרוייקט קטן (Mini-scale) - תקופת הפרוייקט היא עד 12 חודשים והמענק המקסימלי הינו עד 100 אלף דולר.
  • מענק לפרוייקט גדול (Full-scale) - תקופת הפרוייקט היא עד 36 חודשים והמעניק המקסימלי הינו עד 1 מיליון דולר (הסכום הוכפל בינואר 2012 מהסכום הקודם שעמד על 500 אלף דולר).

במידה והפרוייקט המשותף מניב הכנסות, החברות המעורבות נדרשות להחזיר את המימון לקרן בצורת תמלוגים של 2.5% מסך ההכנסות השנתיות. לאחר שהמימון שהוענק מוחזר במלואו, הקרן מסירה את חלקה בפרוייקט המשותף וכן את זכויותיה בקנין הרוחני שנוצר.

קריטריונים לקבלת המענק
הקרן אינה מאשרת כל פרוייקט משותף בין גוף קוריאני לגוף ישראלי והבחינה לאישור נעשית על ידי צוות ישראלי וקוריאני על בסיס הכללים הבאים:

  • תאגיד משפטי - הפרוייקטים המשותפים יכולים להעשות בין חברות ישראליות וקוריאניות. גופים אקדמאים יכולים להיות מעורבים אך בתור קבלני משנה לחברות.
  • חדשנות - על הפרוייקט המשותף לפתח מוצר או טכנולוגייה חדשנית ומסחרית.
  • תוכנית עסקית - על החברות בפרוייקט להציג תוכנית עסקית מגובשת המציגה את הפוטנציאל השיווקי והמכירתי.

במסגרת כללי המסגרת לעיל והבחינות הפנימיות שנערכות על ידי הקרן כל פרוייקט מקבל ציון שעל פיו נקבע היקף המימון/מענק שיינתן :

ציון כללי A B+ B B- C D
אחוז המימון של הפרוייקט 50% 45% 40% 35% 30% לא מתקבל
מימון מקסימלי $1,000,000 $900,000 $800,000 $650,000 $500,000 -

לא קיימת הגבלה על תחום הפרוייקט המשותף אולם תיתכן העדפה לפרוייקטים באחד או יותר מהתחומים הבאים: אינטרנט, תוכנה, תקשורת, ביוטכנולוגיה, אבטחת נתונים והצפנה, אנרגיות ירוקות ומתחדשות, חומרים מתקדמים, טכנולוגיות מים וטכנולגיות חקלאיות.

חברת KOISRA מתמחה בליווי ופיתוח פרוייקטים טכנולוגיים משותפים ועובדת בתיאום מלא עם צוות קרן KORIL בקוריאה וישראל.
במסגרת שירותינו, אנו מעניקים ייעוץ עסקי וטכני מקדים, מסייעים באיתור שותפים קוריאנים מתאימים, עוזרים בפיתוח וכתיבה של מסמכי הבקשה לקרן, זאת בתיאום מלא מול החברה הקוריאנית, מעניקים הדרכה והכנה לקראת הפגישות עם KORIL, מספקים ליווי עסקי וטכני לכל אורך הפרוייקט, זאת תוך סיוע שוטף למהנדסי החברה בסוגיות טכניות הקשורות לאופן פיתוח הפרוייקט המשותף וכן בכתיבת דוחות טכניים אשר נדרשים על ידי KORIL לצורך המשך קבלת המענק בהתאם לאבני הדרך שנקבעו. לפרטים נוספים - צרו קשר.

להורדת המידע כקובץ PDF לחצו כאן: קרן קוריאה ישראל - KORIL RDF