Site Title

You are here Business Data סמסונג מודיעה: ישראל אחת משלושת מוקדי ההשקעה של קרן לתמיכה בסטרטאפים

סמסונג מודיעה: ישראל אחת משלושת מוקדי ההשקעה של קרן לתמיכה בסטרטאפים

Samsung-Logo-mסמסונג חושפת קרן השקעות - Samsung Catalyst Fund - בסך 100 מיליון דולר אשר תבצע השקעות סיד בסטרטאפים צעירים. הקרן תפעל ממרכזי הפיתוח של החברה בישראל, קוריאה וארה"ב ותתמקד בשלושה אזורי השקעה עיקריים בינהם ישראל, עמק הסיליקון ומסצו'סטס בארה"ב.

הקרן תתמקד בהמצאות ופיתוחים הקשורים לתחום עיסוקה של החברה, הינו בתחום טלפונים סלולריים, טלויזיות, מחשבים ומכשירי קצה דיגיטליים. סטרטאפים שיושקעו על ידי הקרן יזכו גם לגישה למשאבי החברה, לרבות תשתיות פיתוח ומחקר. על מנת לקדם את פעילות הקרן סמסונג פרסמה תחרות עבור סטרטאפים אשר הזוכים בהם יזכו להשקעה של 10 מליון דולר בסך הכל.