Site Title

You are here Business Data משלחת תעשיינים מדרום קוריאה תבקר בישראל באוקטובר 2012

משלחת תעשיינים מדרום קוריאה תבקר בישראל באוקטובר 2012

FKI-MAI-logoמשלחת ראשי חברות מובילות מדרום קוריאה תגיע לביקור עסקי בישראל בן 5 ימים, אשר במהלכו ייפגשו עם תעשיינים וחברות בישראל.

המשלחת תגיע לישראל ביום 11.10.2102 והמפגש עם החברות הישראליות יהיה ביום 14.10.2012 משעות הבוקר ועד הצהריים. המשלחת מאורגנת מטעם התאחדות התעשיינים של דרום קוריאה - FKI בשיתוף עם אגף סחר חוץ של התאחדות התעשיינים הישראלית.

המשלחת שנערכת בסימן 50 שנה ליחסי קוריאה ישראל, תכלול ראשי חברות ותעשיינים מקוריאה וישראל בתחומים: טכנולוגיות מים, תעופה, ביומדיקל, ICT ואנרגיות מתחדשות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עימנו או עם התאחדות התעשיינים.