Site Title

You are here Business Data הסכם הפצה אסטרטגי ללידקום הישראלית עם חברת RF Window הקוריאנית

הסכם הפצה אסטרטגי ללידקום הישראלית עם חברת RF Window הקוריאנית

leadcomlogoחברת לידקום הישראלית העוסקת בתשתיות תקשורת התקשרה השבוע בהסכם הפצה עם חברת RF Window הדרום קוריאנית, לפיו תפיץ את מוצרי החברה בשווקים בהם עובדת לידקום.

חברת לידקום - Leadcom Integrated Solutions Ltd, עוסקת בעיקר במתן פתרונות ופריסת תשתיות תקשורת, כגון מגדלי תקשורת עבור רשתתות הסלולר, במדינות מתפתחות ביבשות אפריקה ודרום אמריקה. החברה הוקמה בשנת 2001 ועברה הרבה עליות ומורדות והיא היתה על סף פירוק בשנת 2009 בשל חובות. כיום החברה במצב רווחי, והעסקה כפי שפורסמה עם חברת RF Window יאפשר לה לחזק את מגוון המוצרים והפתרונות שלה ולהפיץ את מוצרי הגברת אותות הסלולר של החברה הקוריאנית בשווקים בהם חברת לידקום עובדת.