Site Title

You are here Business Data חברת אי.טי.ויו מדיקל קיבלה אישור ה-KFDA בדרום קוריאה

חברת אי.טי.ויו מדיקל קיבלה אישור ה-KFDA בדרום קוריאה

etview-logoחברת אי.טי.ויו מדיקל - ETView Medical בע"מ הישראלית, הודיעה על קבלת אישור רגולטיבי מטעם מינהל המזון והתרופות הדרום קוריאני - KFDA. האישור ניתן למכשיר הדגל של החברה VivaSight™‐SL אשר מאפשר ניטור רציף של דרכי הנשימה העליונות ולאינטובציה (צנרור).

המכשיר VivaSight™‐SL הינו צינור הנשמה חד פעמי אשר בראשו מותקנת מצלמת וידאו לניטור וזאת במהלך הליך בידוד ריאה lung isolation שבו במהלך הניתוח הריאה מונשמת באופן מלאכותי.

האישור הרגולטיבי יאפשר שיווק ומכירה של המכשיר בדרום קוריאה וזאת באמצעות חברת ההפצה הדרום קוריאנית ChinooMTech אשר עימה נחתם ביום 3 במאי 2011 הסכם הפצה בלעדי של המכשיר בדרום קוריאה. בהתאם לתנאי ההסכם, חברת ChinooMTech קיבלה בלעדיות לשנתיים (החל מיום קבלת אישור המכירה בקוריאה) עם אופציה לחידוש למשך שנה כל פעם וזאת בכפוף לעמידה ביעדי מכירות, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

חברת ETView Medical Ltd הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה שבתל אביב והאישור שהתקבל בדרום קוריאה הינו בנוסף לאישור שקיבלה החברה לשיווק ומכירת החברה בארה"ב וכן באירופה. חברת ChinooMTech הינה חברה פרטית קוריאנית אשר הוקמה בשנת 2006 והיא מתמחה בתחום חדרי הניתוח וההרדמה וכן משמשת כמפיצה של מספר חברות זרות בתחום כגון: Baxter ,I-Flow ו-B. Braun.