Site Title

You are here Business Data קרן קוריאה ישראל למחקר ופיתוח הכפילה את המענקים לסכום של עד מיליון דולר

קרן קוריאה ישראל למחקר ופיתוח הכפילה את המענקים לסכום של עד מיליון דולר

logo-korilבישיבת הדירקטורים שנערכה לאחרונה בסיאול של הקרן הדו לאומית של דרום קוריאה וישראל למחקר ופיתוח טכנולוגי ותעשייתי (KORIL RDF) הוחלט להגדיל את היקף המענק הניתן לסכום של עד מיליון דולר עבור פרוייקטים בהיקף גדול - Full Scale Projets.

Overall evaluation grade A B+ B B- C D
Maximum grant (USD) 1,000,000 900,000 800,000 650,000 500,000 -

בנוסף סכום הקרן הכולל במסגרת המענקים הניתנים יגדל גם הוא לסכום של 4 מיליון דולר לשנה, אולם עניין זה צריך לעבור את אישור ממשלת ישראל ודרום קוריאה.

חברות ישראליות המעוניינות לקבל פרטים נוספים אודות הזכאות למימון וכן חברות המעוניינות לאתר חברה קוריאנית מתאימה לצורך ביצוע פרוייקט משותף, מוזמנות לפנות אלינו.