אתה נמצא כאן: סיפורי הצלחה פרוייקט: ליווי עסקי לנציגות ישראלית של תאגיד קוריאני

פרוייקט: ליווי עסקי לנציגות ישראלית של תאגיד קוריאני

המטרה – קבלת נציגות בלעדית בישראל למוצרי תאגיד קוריאני

חברה ישראלית העוסקת ביבוא מוצרים תעשייתיים וכן מספקת שירותי ניהול פרוייקטים, שירות לקוחות, הנדסה, תמיכה טכנית ולוגיסטיקה, ביקשה להרחיב את פעילותה העסקית ולבחון אפשרות יבוא והתקנת מעליות נוסעים ומשא תוצרת תאגיד קוריאני מוביל וכן קבלת נציגות רשמית בישראל למוצריו. לחברה הישראלית היה קשר קודם עם התאגיד הקוריאני אולם הדבר לא התפתח לכדי קשר עסקי אסטרטגי משמעותי ועל כן חברת KOISRA התבקשה לסייע בעניין.

האתגר – חוסר אמון ותקינת מוצרים

התאגיד הקוריאני הינו יצרן מעליות ידוע בקוריאה ובאסיה, אולם הוא נמנע מכניסה לפעילות בשוק האירופאי והישראלי בשל שיקולים עסקיים וכן דרישות תקינה מכבידות. בשל כך התקשה הלקוח לשכנע את התאגיד הקוריאני בפוטנציאל העסקי המבטיח הטמון בשיתוף הפעולה עימה בשוק הישראלי. חוסר אמון ויחסי תקשורת לקויים בין הצדדים הובילו לדחיות וחוסר רצון מצד התאגיד הקוריאני לבצע התאמות ושינויים טכניים נדרשים למוצרים בהתאם לתקינה המקומית.

אופן העבודה – פיתוח ערוץ תקשורת ישיר וקיום פגישות עבודה

כאמור הלקוח תיכנן להרחיב את פעילותו העסקית אל תחום המעליות, אולם הוא נתקל בקשיים עסקיים וטכנייים מול היצרן הקוריאני. על מנת להתגבר על קשיים, צוות KOISRA חקר ולמד את התוכנית העסקית של הלקוח בתחום המעליות, פרוייקטים פוטנציאליים וכן את ציפיותיו בעבודה מול התאגיד הקוריאני. כמו כן נבחנו המסרים שהועברו בין הצדדים בעבר.
ממצאי המחקר העלו כי תוכניתו העסקית של הלקוח אינה עולה בקנה אחד עם תוכניותיו של התאגיד הקוריאני לגבי השוק הישראלי וכן כי קיימים מחסומים טכניים רבים בשל חוסר התאמה של מוצרי היצרן הקוריאני לתקינה הישראלית. הואיל וכך, צוות KOISRA גיבש תוכנית לפיתוח ערוץ תקשורת ישיר עם הגורמים הרלבנטיים בתאגיד הקוריאני אשר עשויים להביא לשינוי מדיניות בקשר לפעילות בשוק הישראלי.

במקביל לאיתור אנשי הקשר הרלבנטיים במשרדי התאגיד בסיאול, דרום קוריאה, החל צוות KOISRA לעבד את התוכנית העסקית של הלקוח וזאת על מנת להציגה בצורה מקצועית ובשפה המקומית מול אנשי המפתח בדרג ההנהלה הבכירה בתאגיד הקוריאני.

לאחר מכן נקבעו מספר פגישות עם התאגיד הקוריאני בהם KOISRA הציגה את פרופיל הלקוח וכן תוכניתו העסקית בתחום המעליות וזאת תוך הדגשת הפוטנציאל העסקי הרב שהתאגיד הקוריאני יכול להפיק משיתוף הפעולה המוצע. בנוסף, על מנת להתגבר על הקשיים הטכניים לצורך התקינה הישראלית, גובש צוות עבודה של הלקוח והתאגיד הקוריאני, כאשר KOISRA מסייעת באופן שוטף לצדדים בליווי לפגישות בסיאול ובתל אביב, ניהול התקשורת, מו"מ ופתרון בעיות.

התוצאה – הלקוח קיבל נציגות למוצרי התאגיד הקוריאני בישראל

הפגישות מול דרגי ההנהלה הרלבנטיים אצל התאגיד הקוריאני הובילו לשינוי מדיניות לגבי השוק הישראלי. נוכחותה השוטפת של KOISRA בדיונים הקלו על התאגיד הקוריאני להבין את הפוטנציאל העסקי בשיתוף הפעולה עם הלקוח הישראלי, דבר שסלל את הדרך להקמת צוות עבודה עסקי וטכני בין הצדדים. הליווי והתמיכה של KOISRA הגבירו את האמון אצל התאגיד הקוריאני והוא הסכים לבצע שינויים טכניים נדרשים על מנת להתאים את מעליותיו לתקינה הישראלית.

כיום, הלקוח הישראלי משמש כיבואן ונציג בלעדי למעליות של התאגיד הקוריאני בישראל וחברת KOISRA ממשיכה להעניק שירותי ייעוץ ותמיכה ללקוח בפרוייקטים השונים מול התאגיד הקוריאני